BESTYRELSEN

  • Søren Nehlsen
              Ansvarsområde: Musik, festplads og boder.
 
              Mail: formand@enhyggelighavefest.dk
 
 
 
 
 
 
  • Gert Madsen
              Ansvarsområde: Økonomi, sponsorer 
              og tilladelser.
 
              Mail: oekonomi@enhyggelighavefest.dk
 
 
 
 
 
  • Morten Trans
              Ansvarsområde: Handyman, "runner" 
              og scene/lyd/lys.
 
 
 
 
 
  • Gitte Simonsen
              Ansvarsområde: Hjemmeside,
              facebook og program/plakat.
 
              Mail: pr@enhyggelighavefest.dk
 
 
 
 
  • Pernille Mamsen

 

 

 

 

 

  • Per Kristiansen
                         
Webmaster: Gitte Simonsen